An Pauwels
Sociale Dienst

Vaak het eerste aanspreekpunt; regelt de opnames en adviseert bewoners en hun familie i.v.m. de regelgeving van het zorglandschap in Vlaanderen.