Geta Voicu
Directeur Bewonerszorg

Verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg en het welzijn van de bewoners.