Paramedici

Ergotherapie, kinesitherapie en logopedie zijn extra zorgen die het wzc aanbiedt bovenop de dagelijkse verpleging en verzorging.