Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum Van Lierde is door de Vlaamse overheid erkend om huisvesting en zorgen te bieden aan 113 ouderen. Wij focussen vooral op bejaarden die zware en bijzondere zorgen nodig hebben, hetzij op fysiek, hetzij op psychisch vlak (vroegere rvt-erkenning).

De woongelegenheden zijn verdeeld over drie afdelingen, met elk een verantwoordelijke hoofdverpleegkundige die de afdeling leidt op verpleeg- en zorgkundig vlak, alsook administratief

Eén van deze afdelingen is een beschermde woonvorm voor ouderen die psychische zorgen behoeven omwille van een stadium van dementie. Alle afdelingen zijn ruim bestaft met professioneel opgeleide medewerkers in diverse disciplines, en ook ’s nachts is er verpleegkundige en zorgkundige permanentie.

De meeste kamers zijn ruime eenpersoonskamers, maar elke afdeling beschikt ook over vier tweepersoonskamers die al dan niet door een echtpaar kunnen worden bewoond.

Elke kamer beschikt over een individuele badkamer met inloopdouche, toilet en wastafel. De kamer is volledig ingericht met comfortabele hoog-laag bedden en meubilair in huiselijke stijl. Er is televisie en radio aanwezig. Een modern kameroproepsysteem garandeert dat elke bewoner een medewerker kan oproepen indien gewenst.

Ligdagprijs per dag per persoon :

o Eenpersoonskamer : 81,91 €

o Tweepersoonskamer : 71,98 €

o Tweepersoonskamer voor echtparen : 68,26 € pp

De ligdagprijs omvat het verblijf en alle verzorging, dag en nacht, alle maaltijden met dranken, het meeste (niet alle) verzorgingsmateriaal, alle incontinentiemateriaal, kinesitherapie en logopedie voor de ouderen in een rvt-statuut, animatie, uitstappen, televisie (basispakket), telefoon, …. Niet inbegrepen zijn o.a. doktersvisites, apotheekkosten, kapper, pedicure, dranken en versnaperingen op verzoek...


Centrum voor kortverblijf

Woonzorgcentrum Van Lierde is erkend voor vier woongelegenheden kortverblijf.

Kortverblijf is bedoeld om de mantelzorgers, die voor de thuiszorg instaan, tijdelijk te ontlasten.

Het centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke opvang en verzorging aan ouderen, van wie de thuisverzorger tijdelijk de zorg niet meer op zich kan nemen, omwille van ziekte, ongeval, behoefte aan rust of vakantie. Kortverblijf kan ook als herstel na een ziekenhuisperiode.

Door te kiezen voor een tijdelijke opname via kortverblijf, kan een vaste opname in het woonzorgcentrum soms langer worden uitgesteld, omdat de mantelzorger ondersteund wordt en de zorg hierdoor soms langer aan kan.

Na het kortverblijf wordt, in overleg met de thuiszorg, het ontslag naar huis voorbereid. Of indien nodig, een definitieve opname in een woonzorgcentrum.

In normale gevallen is het kortverblijf beperkt tot een periode van 60 aaneensluitende dagen en 90 dagen per kalenderjaar. Er is daarvoor een tussenkomst in de ligdagprijs door het ziekenfonds voorzien De sociale dienst van het woonzorgcentrum kan heel soepel inspelen op deze vorm van dienstverlening.

De vier kamers voor kortverblijf zijn ruime eenpersoonskamers, ingericht zoals de kamers voor vast verblijf. Het is evenwel niet toegestaan extra meubilair meer te brengen.

Ligdagprijs per dag per persoon : 84,14 € Dit omvat het verblijf en alle verzorging, dag en nacht, alle maaltijden met dranken, het meeste (niet alle) verzorgingsmateriaal, alle incontinentiemateriaal, kinesitherapie en logopedie, animatie, uitstappen, televisie (basispakket), telefoon, …. Niet inbegrepen zijn o.a. doktersvisites, apotheekkosten,  kapper, pedicure, dranken en versnaperingen op verzoek.