Verpleging & Verzorging

Staan dagelijks in voor de warme zorg aan de bewoners, vanuit de idee van een holistische totaalzorg.